a

Консервативен Институт

Бъдеще, в което семействата могат да процъфтяват

(Alliance for Responsible Citizenship)

Тази седмица в поредицата на ARC Vision предлага един по-добър поглед към семейства и
общности – история, която възстановява мястото на децата и семействата в центъра
на обществото, така че всеки от нас да може да процъфтява в общността.

Твърде често пренебрегваме ценността на семейството. Семейството е първата ни връзка в
живота и често последната. На семейната маса за вечеря нашите споделени истории и основни
ценности се предават на следващото поколение. В житейските трудности да бъдем брат и
сестра, ние се научаваме как да прощаваме. Докато гледаме новородено бебе, научаваме
истинското значение на благодарността.

Доказателствата са огромни, че няма по-добър модел от семейството за нашите основни
човешки взаимоотношения. Семейството е основната за формиране на характера. Силните
семейства, дълбоко вградени в по-широки общности, създават плътна, устойчива и
взаимосвързана социална тъкан.

Разпокъсването на нашата социална тъкан

И все пак през последните 50 години западните общества изоставят прогресивно този
оригинален модел на човешки взаимоотношения, а политиците и медиите не успяха да
насърчат положителна визия за семейството. Това доведе до дълбоки последици.

Днес сме свидетели на криза на психичното здраве на тийнейджърите, епидемия от самота,
главоломни нива на раздяла, нестабилност по отношение на идентичността, широко
разпространено безбащинство и намаляваща раждаемост. Една трета от младите хора на
възраст от 18 до 25 години в САЩ имат някакъв проблем с психичното здраве.

Разрушаването на нашата социална тъкан не само вреди на благосъстоянието на децата и
възрастните, но също така оставя хората по-бедни, изложени на по-голям риск от социална
несправедливост и с по-малко възможности.

Не можем да продължаваме така.

По-добра история за семейства и общности

В ARC вярваме, че упадъкът не е неизбежен. Тези тенденции могат да бъдат обърнати.

Черпейки мъдростта от нашите корени, ние ще обновим визията за общество, което поставя
децата и семействата в сърцето си. Ще популяризираме и ще отпразнуваме централната роля
на семейното единство в осигуряването на идентичност, стабилност и отговорност. Ще се
стремим да разработим политически решения, които осигуряват наистина жизнеспособен
алтернативен път напред.

Животът на всеки човек е от основно значение и всички ние имаме какво да допринесем.
Доверието и увереността, които силната социална тъкан носи, освобождава всеки от нас да
допринася и да процъфтява в общността. Заради нас самите и в името на следващото
поколение децата и семействата трябва да бъдат върнати в центъра на нашите общества.

Има и по-добра история.

Add Comment