a

Консервативен Институт

Псевдонаука, алчност и нихилизъм зад дезинформацията за изменението на климата и пожарите

Защо правителството на САЩ, корпоративните новинарски медии и Холивуд помагат на
учения по климата Майкъл Ман да разпространява невярна информация за пожарите и
глобалното затопляне?

Изменението на климата причинява опустошителни пожари по света, твърдят висши
правителствени служители, влиятелни учени и най-големите вестници в света.
Гръцкият министър на гражданската защита каза, че изменението на климата е
причината за пожарите в Гърция, Хаваите и Канада. Изменението на климата увеличава
средните температури, които изсушават дървесината и създават условия за пожари.
„Единственият начин да предотвратим зачестяването и интензитета на тези
събития“, каза климатологът Майкъл Ман 1 , „е да предотвратим продължаващото
затопляне на планетата.“
И все пак размерът на площта, изгаряна годишно от пожари, е намалял през последния
четвърт век. Изгорената площ е намаляла с удивителните 25% между 2003 г. и 2019 г.,
според НАСА. Тази тенденция продължава и оттогава, отбеляза Бьорн Ломборг в Wall
Street Journal. Миналата година имаше рекордно малко опожарени площи. Няма
съмнение относно тенденцията, тъй като емисиите от горски пожари също са намалели
в световен мащаб от 2003 г. насам.
Нещо повече, най-добрата наука не приписва пожарите на изменението на климата.
Междуправителственият панел по изменение на климата (IPCC) отбелязва, че
експертът по изменението на климата и бедствията Роджър Пиелке, младши, „не е
открил или приписал възникване на пожар или опожарена зона на изменението на
климата, причинено от човека“. Според IPCC най-важният фактор за пожара не е
времето, а по-скоро „човешката дейност“, в смисъл управлението на земята и
запалването на пожари от хора.
Малко лидери, експерти и журналисти, включително ние от Public, се съмняват, че
изменението на климата има някакво влияние. При равни други условия по-топлото
време ще изсуши повече дървесината. Проблемът е, че условията никога не са равни и
другите фактори са много по-важни, както показват пожарите в Гърция, Калифорния и
Хавай.

1 Американски учен по въпросите на климата, финансиран от правителството на САЩ

В скорошен и изчерпателен научен преглед на литературата осем учени стигнаха до
заключението, че има увеличение на опожарената площ в Гърция. Но те подчертаха, че
науката „не може да припише пряка причинно-следствена връзка с изменението на
климата, цитирайки различни фактори като причини за пожари породени от
социални и икономически промени и промени в управлението на земята, както и
натрупване на гориво поради изоставянето на райони. ”
В най-изчерпателното научно изследване за това как да се предотвратят
неконтролируемите горски пожари в Гърция учените подчертават необходимостта от
по-добро управление на горите под формата на селективна сеч и контролирано
изгаряне за намаляване на натоварването с дървесно гориво. Шестима учени от цял
​​свят стигнаха до заключението, че „тъй като нарастващите количества гориво и
непрекъснатостта представляват основния фактор, отговорен за
неотдавнашните катастрофални пожари, предизвикани от вятъра в Гърция…
нашите резултати могат… да намалят разпространението на пожара
прекъсвайки връзката дива местност-град и защитените зони.“
А гасенето на пожари, преди те да се разпространят, също може да предотврати
неконтролируеми горски пожари. В това отношение правителствата на Гърция, Канада
и Хавай не успяха не само да предотвратят пожари, но и да реагират правилно на
пожари, след като започнаха.
Всичко това трябва да е очевидно за правителствените служители, учените по климата
и журналистите, които са прекарали цялото лято, погрешно приписвайки пожарите в
Канада, Хавай и Европа на изменението на климата. Отне ми по-малко от 30 минути, за
да намеря и прочета най-добрите налични, безплатни за четене, научни статии за
пожарите в Гърция в Google Scholar. За Пиелке беше проста задача да обобщи IPCC. И
за Ломборг не беше трудно да актуализира данните на НАСА.
Защо тогава правителства, учени и журналисти постоянно приемат горските пожари
толкова погрешно?

Автор: Michael Shellenberger – 28 август 2023 г.

Източник: https://public.substack.com/p/pseudoscience-greed-and-nihilism

Add Comment