a

Консервативен Институт

Петицията на Консервативен Институт беше обявена за допустима!

Петицията ““България трябва да получи равностойно отношение за Шенген”, инициирана от Консервативен Институт беше обявена за допустима:

“Уважаеми г-н Dimov,

Имам удоволствието да Ви уведомя, че комисията по петиции разгледа Вашата петиция и я обяви за допустима, тъй като повдигнатият от Вас въпрос попада в сферите на дейност на Европейския съюз.

На това основание поисках от Европейската комисия да проведе предварително проучване на въпроса.

Благодаря Ви за участието в заседанието на комисията по петиции на 18.07.2023 r, на което продължихме да разглеждаме Вашата петиция, като взехме надлежно предвид писмената и устната информация, предоставена от Вас и представител на Европейската комисия.

Моля, имайте предвид, че Вашата петиция ще бъде разгледана заедно с петиция 0504/2023.

Бих искал също така да Ви информирам за приоритетния въпрос с искане за писмен отговор P-003953/2022, внесен на 6 декември 2022 г., в който редица членове на ЕП зададоха на Съвета няколко въпроса, свързани с присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство, и за въпроса с искане за писмен отговор E- 004052/2022 до Комисията относно „Процедура на Съда на ЕС за нарушение на правото на Румъния да бъде част от Шенгенското пространство„, внесен на 13 декември 2022 г., и за въпроса с искане за писмен отговор E-004057/2022, зададен на Комисията на 13 декември 2022г. относно „Нова област на свободно движение между Румъния и България“.

След като комисията по петиции получи необходимата информация, тя ще продължи да разглежда Вашия случай.

Разбира се, ще Ви уведомявам за всяко последващо действие във връзка с Вашата петиция.

С уважение,

 

page1image47613152

Председател на Комисията по петиции

Брюксел,

page1image47612944

page2image47605504

Dolors Montserrat
Председател на Комисията по петиции”

Add Comment