a

Околна среда

Защо правителството на САЩ, корпоративните новинарски медии и Холивуд помагат на учения по климата Майкъл Ман да разпространява невярна информация за пожарите и глобалното затопляне? Изменението на климата причинява опустошителни пожари по света, твърдят висши правителствени служители, влиятелни учени и най-големите вестници в света. Гръцкият министър на гражданската защита каза, че изменението на климата е причината за пожарите в Гърция, Хаваите и Канада. Изменението на климата увеличава средните температури, които изсушават дървесината и създават условия за пожари. „Единственият начин да предотвратим зачестяването и интензитета на тези събития“, каза климатологът Майкъл Ман 1 ,

На четвърти Юни 2023, се проведе "Европейски културен уикенд". Д-р Димов, като панелист, взе отношение по три поставени му въпроса: Според доклад на ООН през следващите 1-2 десетилетия света ще се сблъска с глобален недостиг на вода. Как бихте коментирали това? Има две тези, които се налагат повсеместно, когато се говори за изчерпване на ресурсите, в частност на сладката вода: Ресурсите и особено питейната водата в световен мащаб намалява. Нарастването на населението, и свързаната с това нужда за задоволяване на потребностите му, е причина за недостига